Boete berekenen


U ontving een dagvaarding om te verschijnen voor de Politierechtbank in verband met een verkeersinbreuk en u wenst uw boete te berekenen? Hieronder vind je een lijst met categorieën van verkeersovetredingen. Maak je keuze voor meer info over de strafmaat.   


Indien u niet wordt vrijgesproken, zal u verplicht zijn volgende bijdrages en kosten te betalen:

  • een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand;
  • een vaste vergoeding van om en bij de 50,00 EUR;
  • de gerechtskosten, die variabel zijn (mogelijks terugbetaald door uw rechtsbijstandsverzekeraar);
  • een bijdrage van 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, enkel te betalen indien u voor een inbreuk veroordeeld werd tot een gelboete van meer dan 25,00 EUR.

Vluchtmisdrijf

Geldboete

Rijverbod

Gevangenisstraf

Andere

enkel stoffelijke schade

€200 tot €2.000

/

15 dagen tot 6 maanden

/

na ongeval met gewonde(n)

€400 tot €5.000

3 maanden tot permanent

15 dagen tot 2 jaar

Rijexamen

Psychologisch onderzoek

Mogelijks extra veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen: 8 dagen tot 1 jaar gevang + 50 tot 500 EUR

na ongeval met dode(n)

€400 tot €5.000