Boete berekenen

Boete berekenen


U ontving een dagvaarding om te verschijnen voor de Politierechtbank in verband met een verkeersinbreuk en u wenst uw boete te berekenen? Hieronder vind je een lijst met categorieën van verkeersovetredingen. Maak je keuze voor meer info over de strafmaat.     

Vluchtmisdrijf

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten is dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Houd er dus rekening mee dat de boete aanzienlijk hoger kan liggen dan het bedrag dat de rechter uitspreekt. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5, deze van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december 2016 met 6 en deze vanaf 1 januari 2017 met 8.


Vluchtmisdrijf Geldboete Rijverbod Gevangenisstraf Andere
Enkel stoffelijke schade €200 tot €2.000 15 dagen tot 6 maanden
Na ongeval met gewonde⟨n⟩ €400 tot €5.000 3 maanden tot permanent 15 dagen tot 2 jaar
 • Rijexamen
 • Psychologisch onderzoek
 • Mogelijks extra veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen:
  8 dagen tot 1 jaar gevang + 50 tot 500 euro
Na ongeval met dode⟨n⟩ €400 tot €5.000 3 maanden tot permanent 15 dagen tot 2 jaar
 • Rijexamen
 • Psychologisch onderzoek
 • Risico op veroordeling voor onvrijwillige doodslag:
  3 maanden tot 2 jaar gevang + 50 tot 1000 euro
Herhaling
Als u een tweede keer vluchtmisdrijf pleegt binnen de drie jaar, wordt de boete verdubbeld en hangt u een rijverbod van minimaal vijf jaar boven het hoofd.

Bij het bepalen van de strafmaat kan de rechtbank rekening houden met bijzondere omstandigheden, zoals:

 • • ernst van de schade
 • • mogelijke alcoholintoxicatie of dronkenschap
 • • zijn de wettelijke voorwaarden om tot vluchtmisdrijf te besluiten voldaan?
 • • kan het nog worden gekwalificeerd naar ‘niet ter plaatste blijven’?
 • • etc.


Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Rijden zonder papieren of tijdens rijverbod

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5, deze van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december 2016 met 6 en deze vanaf 1 januari 2017 met 8.


Rijden zonder ... Geldboete Rijverbod Gevangenisstraf Andere
Verzekering - Geen verzekering (art.22) €100 - €1.000 Indien echt niet verzekerd: mogelijks rijverbod Eventueel beslag op wagen
Verzekering - Wel verzekerd maar geen groene kaart bij (art.23) €10 - €250 Eventueel beslag op wagen
Keuringsbewijs -
weigering tonen of geen geldig bewijs
€1.100 tot €11.000 8 dagen tot 3 maanden gevang
Geldig rijbewijs
€200 tot €2.000 Mogelijk: 8 dagen tot 5 jaar
Geldig rijwewijs -
Wel rijbewijs maar niet op zak
€10 tot €500 Mogelijk, maar kans is klein
Geldig rijwewijs -
Voorlopig rijbewijs
€200 tot €2000 Mogelijk: 8 dagen tot 5 jaar
Geldig inschrijvingsbewijs €20 tot €200 (Achterstallige) verkeersbelasting
Rijden tijdens rijverbod - verval €500 tot €2.000 Mogelijk: 15 dagen tot 1 jaar
Rijden tijdens rijverbod - onmiddellijke intrekking €200 tot €2.000 Nieuw rijverbod van 3 maanden Mogelijk: 3 maanden tot 1 jaar
Aanzetten tot rijden zonder geldig rijbewijs €100 tot €1.000
Herhaling
Als u een tweede keer dezelfde inbreuk pleegt binnen de drie jaar, wordt het boetebedrag verdubbeld.

Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Rijden onder invloed

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5, deze van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december met 6 en deze vanaf 1 januari 2017 met 8.


Overtreding Geldboete Rijverbod
Tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol €25 tot €500 Verval recht tot sturen
Tussen 0,8 en 1,2 promille alcohol €200 tot €2.000 Verval recht tot sturen
Tussen 1,2 en 1,5 promille alcohol €200 tot €2.000 Verval recht tot sturen
Tussen 1,5 en 1,6 promille alcohol €200 tot €2.000 Verval recht tot sturen
Meer dan 1,6 promille alcohol € 200 tot €2.000 Verval recht tot sturen
Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, ...) € 200 tot €2.000 Verval recht tot sturen
Weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef €200 tot €2.000 Verval recht tot sturen en onmiddellijke intrekking rijbewijs mogelijk voor 15 dagen
Aanzette tot dronken rijden €200 tot €2.000
Herhaling
 • Eerste herhaling binnen drie jaar: geldboete van €400 tot €5.000 plus 1 maand tot 2 jaren gevangenis;
 • Tweede herhaling binnen drie jaar (na eerste herhaling): geldboete van €800 tot €10.000, plus 2 maanden tot 4 jaren gevangenis.

Veroorzaakte u een ongeval terwijl u dronken stuurde? Dan worden uw boetes en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard:
• Dronken rijden bij een ongeval met gewonden (onvrijwillige slagen en verwondingen): boete tussen €1.100 en €11.000, rijverbod van minimaal 3 maanden, verplichte rijexamens en medisch/psychologische test vooraleer opnieuw achter stuur en mogelijk opleggen van een alcoholslot.
• Dronken rijden bij een ongeval met dodelijke slachtoffers (onvrijwillige doodslag): rijverbod van minimaal 6 maanden, verplichte rijexamens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.

Pas op: deze straffen gelden alleen voor uw alcoholgebruik. Bovenop deze veroordeling riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.


Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Ongeval - Voorzienbare hindernis

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5, deze van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december met 6 en deze vanaf 1 januari 2017 met 8.


Overtreding Geldboete Rijverbod Gevangenisstraf Andere
Ongeval met voorzienbare hindernis €20 tot €250 Mogelijk Mogelijks ook veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen
Ongeval met voorzienbare hindernis met gewonden €50 tot €500 Mogelijk 8 dagen tot 1 jaar
Ongeval met voorzienbare hindernis met dode(n) €50 tot €1.000 3 maanden tot 2 jaar Mogelijks ook veroordeling voor onvrijwillige doodslag

Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Parkeren

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5, deze van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december met 6 en deze vanaf 1 januari 2017 met 8.


Geldboete Rijverbod Andere
€20 tot €250 Mogelijk Jonge bestuurders: sowieso rijverbod en theoretisch of praktisch rijexamen herdoen
Herhaling
Als u een tweede keer vluchtmisdrijf pleegt binnen de drie jaar, wordt de boete verdubbeld en hangt u een rijverbod van minimaal vijf jaar boven het hoofd.

Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Verkeersovertreding tweede graad: voorrang en manoevers, kruisen, lading voertuigen, ...

Verkeersovertredingen van de tweede graad hebben betrekking op het niet naleven van de regels betreffende onder andere het kruisen, voorrangsregels en manoevers en lading voertuigen. De strafmaat voor verkeersovertredingen van de tweede graad vindt u hieronder.

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5, deze van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december met 6 en deze vanaf 1 januari 2017 met 8.


Geldboete Rijverbod Andere
€20 tot €250 Mogelijk Jonge bestuurders: zeker rijverbod en theoretisch en⁄of praktisch rijexamen herdoen
Herhaling
Als u een tweede keer dezelfde inbreuk pleegt binnen de drie jaar, wordt het boetebedrag verdubbeld.

Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Verkeersovertreding derde graad: rood licht, spookrijden, doorlopende witte lijn ...

Verkeersovetreding van de derde graad zijn o.a. het negeren van een rood licht, spookrijden, overschrijden van een doorlopende witte streep en het vervoer van gevaarlijke goederen.

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5, deze van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december met 6 en deze vanaf 1 januari 2017 met 8.


Geldboete Rijverbod Andere
€30 tot €500 Mogelijk Jonge bestuurders: zeker rijverbod en theoretisch en⁄of praktisch rijexamen herdoen
Herhaling
Als u een tweede keer dezelfde inbreuk pleegt binnen de drie jaar, wordt het boetebedrag verdubbeld.

Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Snelheid

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5, deze van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december met 6 en deze vanaf 1 januari 2017 met 8.


Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 20 km/u +20 tot 30 km/u +30 km/u
Bedrag € 50 € 50 + € 10 per bijkomende km boven de 10 km/u Rechtbank:
tussen € 60 en € 3.000
Indien rechtbank: tussen €60 en € 3.000
Verval recht tot sturen 8 dagen >5 jaar mogelijk 8 dagen >5 jaar verplicht
Intrekking rijbewijs Mogelijk
Andere wegen
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 30 km/u +30 tot 40 km/u +40 km/u
Bedrag € 50 € 50 + € 5 per bijkomende km boven de 10 km/u Rechtbank:
tussen € 60 en € 3.000
Indien rechtbank: tussen €60 en € 3.000
Verval recht tot sturen 8 dagen >5 jaar mogelijk 8 dagen >5 jaar verplicht
Intrekking rijbewijs Mogelijk

Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Telefoneren

Onderstaande straffen gelden in geval van dagvaarding voor de rechtbank. Er is dus geen sprake geweest van onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
Het is belangrijk om te weten dat het bedrag dat de politierechter uitspreekt, niet het bedrag is dat u zal moeten betalen. Dit bedrag moet nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. De opdeciemen bedragen momenteel 6. Houd er dus rekening mee dat de boete aanzienlijk hoger kan liggen dan het bedrag dat de rechter uitspreekt. De geldboete die uitgesproken werd voor 1 januari 2012 zal nog vermenigvuldigd worden met 5,5. Die van later met 6.


Geldboete Rijverbod Andere
€20 tot €25 Mogelijk Jonge bestuurders: zeker rijverbod en theoretisch en⁄of praktisch rijexamen herdoen
Herhaling
Als u een tweede keer dezelfde inbreuk pleegt binnen de drie jaar, wordt het boetebedrag verdubbeld.

Wilt u GRATIS een meer concrete berekening van uw boete of advies bij uw verzet tegen uw boete, bel ons dan op het nummer 03 663 70 72 of stuur een e-mail naar onze expert verkeersrecht via het contactformulier.

Advocatenkantoor AdvoCare | Volhardingstraat 71 | 2020 Antwerpen | info@vocare.be | +32(0)36637072

Vind ons op Facebook