Letselschade

Afhandeling letselschade


U liep lichamelijke en/of geestelijke schade op bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is? Dan hebt u wettelijk recht op een vergoeding van die schade. Contacteer AdvoCare om te weten te komen hoe u een optimale schadevergoeding verkrijgt en wat u moet doen om compensatie  te bekomen. Wij bieden u antwoord op al uw vragen op dit vlak. En bij ons is de eerste consultatie gratis! 


Indicatieve tabel

De indicatieve tabel is in België een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. Die lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijv. de morele schade).


Klik op indicatieve tabel 2016 (meest recente) om deze te raadplegen (pdf).