Advocaat Personenrecht - Familierecht

Personenrecht - Familierecht


Onze advocaten staan in het personenrecht en familierecht mensen bij in situaties die niemand onberoerd laten, bijvoorbeeld bij echtscheidingen, adopties, alimentatievorderingen, problematische opvoedings- situaties, etc..


De rol van onze advocaten is om de cliënten hierin te begeleiden en een evenwicht te vinden tussen de emotionele en zakelijke kant. Daar zijn twee wegen voor: in overleg en via de Rechter.


Als uw zaak zich hiervoor leent zal eerst geprobeerd worden of partijen zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming kunnen komen. Het is van belang dat zij na afloop verder kunnen met de gemaakte afspraken, zeker als er kinderen in het spel zijn.


Als het niet mogelijk is om in onderling overleg tot afspraken te komen, zal de zaak aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechter zal ervan overtuigd moeten worden dat wat u vraagt redelijk en juridisch juist is. Dat kan het best door een gespecialiseerde advocaat.